De week tegen pesten

Pesten en sociale veiligheid

Pesten is een internationaal en wijdverbreid probleem met ernstige gevolgen voor de betrokkenen. Pesten is van alle tijden en kan nooit uitgebannen  worden, maar het is wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om ‘te doen wat in onze macht ligt om pesten zoveel mogelijk te voorkomen’.  Belangrijk daarvoor is te zorgen voor een veilige omgeving en pesten bespreekbaar te maken. In een veilig klimaat, waar pesten bespreekbaar is komt pesten minder voor en is de drempel om pesten te melden laag.

Pesten wordt vaak gedefinieerd als: ‘een fysieke, verbale of psychologische aanval of intimidatie met de intentie om de ander te kwetsen of bang te maken’. Criteria die daarbij van belang zijn is de intentie, het machtverschil en mate van herhaling. Bij cyberpesten is een bijkomend probleem dat het moeilijk uitwisbaar is, sneller meer mensen bereikt en laagdrempelig is door de anonimiteit en kleine pakkans.

Lesmateriaal

Voor de week tegen pesten zijn veel verschillende lesmaterialen verkrijgbaar voor basis- en voortgezet onderwijs. Zo zijn er voor uw leerlingen werkbladen, werkboekjes, leesboekjes, lessen, posters, polsbandjes, etc. verkrijgbaar. De lesmaterialen zijn uniek en nergens anders verkrijgbaar. Klik hierboven op de tabbladen om de lesmaterialen voor de week tegen pesten aan te schaffen voor uw leerlingen/school.

Pesten voorkomen en aanpakken

– Voorkom pesten door er tijdig en regelmatig aandacht aan te besteden.
– Geef leerlingen handvaten om pesten zelf te voorkomen en op te lossen.
– Als pesten bespreekbaar is zal het ook eerder opgelost worden.
– Praten over pesten geeft een open sfeer en vertrouwen in elkaar.
– Verlaag de drempel om over pesten te praten en ervoor uit te komen.
– Leerlingen voelen zich gehoord en begrepen.